Realiseer je ambitie!

Vrouwen met ambitie in leven en werk hebben soms zoveel stress dat je ze niet meer hoort schaterlachen. Ze houden heel veel ballen in de lucht en durven er geen een te laten vallen: werk, carrière, gezin, relatie, sociale contacten. En oh, ze zijn er goed in! Ze kunnen werkelijk alles in de lucht houden. Ze zijn slim, hoogopgeleid, gemotiveerd, ze werken hard en krijgen alles voor elkaar. Maar ze hebben altijd haast, ze houden krampachtig, bijna mechanisch vast aan alles wat moet: ze gaan al mopperend mee in de stroom van alledag. Vol schuldgevoel en ontevredenheid over zichzelf, hun  werk en hun leven. Toch zetten ze door, want ze maken af waar ze aan begonnen zijn, maar het is lang geleden dat er nog echt gelachen werd.

Dit artikel is voor jou. Het gaat over vrouwen, die zo in hun leven en verantwoordelijkheden op kunnen gaan, dat ze hun ambitie zo uit het oog verliezen dat het lachen hen soms vergaat. Ambitieuze vrouwen die alles kunnen en alles hebben en vergeten (nou ja, vergéten, ze hebben er niet eens de tijd voor) van een afstand naar zichzelf te kijken om te zien of dat wat ze doen nog in lijn ligt met hun ambities en of die nog stroken met de realiteit van vandaag. Want: juist als je alles kan is het belangrijk om die ambitie in de gaten te houden en te kijken wat je eigenlijk wilt met je leven.

Mijn oproep aan jou is: realiseer je ambitie! Ken je ambitie en doe je best die waar te maken. Want zonder je ambities te volgen verlies jíj een centrale rol in jóuw leven. Je wordt dan iemand zónder verhaal, zónder eigen motieven en prestaties. Je reduceert jezelf tot een onzichtbaar en onhoorbaar mens, waar níets echt eigens van overblijft. Je stress loopt op en je schaterlach verdwijnt. Dat is toch zonde!

Hoe heerlijk zou het zijn als je weer zou kunnen schaterlachen, jij vrouw met ambitie! Als we je stralend rond zouden zien lopen. Energiek, doelgericht, schijnbaar moeiteloos door het leven bewegend en je alle mogelijkheden uit jezelf, je werk en je leven haalt! Vrouwen met ambitie zijn leuke vrouwen en sterke vrouwen. Ze zijn vaak kritisch, ze willen iets en hebben het lef om onder ogen te zien dat ze misschien zelf iets moeten veranderen. Ze hebben de pit om dat ook te doen, gaan niet bij de pakken neerzitten, nemen verantwoordelijkheid. Ze weten dat hun levens soms complex zijn en hebben de durf om te erkennen dat ze niet alles alleen kunnen en hoeven doen. Ze vergeten het alleen wel eens, te luisteren naar hun ambitie……..

 

Wat is ambitie?
Mensen worden geboren met fysieke en emotionele behoeften en met de vermogens die de natuur ons gaf om deze behoeften te vervullen. Deze set van vermogens hebben zich over de miljoenen jaren heen ontwikkeld om ons in wat voor omgeving dan ook te helpen overleven. Wanneer onze emotionele behoeften vervuld worden en onze vermogens goed gebruikt worden zijn we geestelijk gezond. Wanneer onze behoeften niet vervuld zijn, of onze vermogens verkeerd gebruikt worden ervaren we stress. Onze behoeften zijn niet constant, ze veranderen door de tijd en de omstandigheden die ons omringen. De honger die we voelen om onze behoeften en vermogens optimaal te benutten kunnen we ‘vangen’ in een begrip: onze ambitie. Onze ambitie is onze innerlijke drive die ons aanspoort onze behoeften te vervullen, datgene waar je je op wilt richten in je leven.
Je ambitie bevat de zaken waarvoor je je wilt inspannen, je gedroomde toekomstbeeld, iets wat je wilt bereiken, waar je naar verlangt en naar toe wilt werken. Ambitie is niet iets statisch maar blijft juist veranderen omdat je leven veranderd, je behoeften verschuiven en je vermogens zich ontwikkelen. Alles wat je meemaakt heeft invloed op je ambitie; je successen, je tegenvallers, je levens-omstandigheden, maar ook je voornemens.

En wat als je die ambitie negeert?
We luisteren niet altijd naar onze ambitie, we kennen onze ambitie niet, of we volgen onze ambitie niet. Je kan natuurlijk gewoon blijven doen wat voor je voeten komt, en je ambitie negeren. Gewoon doen, zonder bij jezelf na te gaan waar het jou nou om gaat in je leven, dan maak je geen keuzes die bijdragen aan het vervullen van je ambitie en doe je maar wat. Vaak vervul je zo je emotionele behoeften niet en op den duur raak je daar gestrest van. Dan voel je bijvoorbeeld: verveling, een gemis, onrust, rusteloosheid, iets anders willen, nooit eens even kunnen zitten niks doen, of niets af kunnen maken. Dat kan zelfs uitmonden in voortdurende stress, een burnout, depressie , angsten, woedeaanvallen of een verslaving.

Een schaterlach
Het werken aan het realiseren van je ambitie heeft een positieve invloed op de balans in je leven en een schaterlach is daarvoor een indicator. Blijf je dicht bij je ambitie dan ga je schaterlachen, ontken of vermijd je je ambities dan wordt je gestresst, rusteloos, somber.

Soms is het moeilijk om toe te geven dat je stress hebt, of teveel stress die te lang aanhoudt. Want dat is eigenlijk het gevaar voor de schaterlach: te lang te veel stress. Alle ballen in de lucht houden zonder dat er een lachje vanaf kan is soms helemaal niet erg; als je maar weet waar je het voor doet en dat het tijdelijk is.

Waarom is het voor vrouwen met ambitie zo moeilijk te blijven schaterlachen?
De strijd tussen schaterlachen en stress is een voortdurende in een vrouwenleven, complex als die levens zijn. Het is niet één keuze die je maakt op één moment in je leven, of een standje dat je inneemt als een soort kunstje. Het is een balans die snel uit evenwicht raakt en voortdurende aandacht vereist. Het blijft zoeken en het blijft altijd ingewikkeld.  Als je naar jezelf luistert dan weet je wat goed voor je is en dan weet je wat je wil; maar om het dan ook te doen is makkelijker gezegd dan gedaan. Want vanzelf gaat het niet!

We leven in een wereld die continu en in hoog tempo veranderd, de regels, de eisen, de verwachtingen veranderen; allemaal sneller dan vroeger. Je leert, ervaart, groeit en ontwikkelt: ook jij veranderd. Als individu worden we belangrijker; mee met de groep is steeds minder vaak een optie. Je moet het zelf doen. Je leven is een voortdurend circus van aanpassingen. Voor vrouwen met ambitie zijn aandachts-punten om die balans te bewaren: het maken van keuzes, de verschillende levensfasen de je, gewild of ongewild, doormaakt, de meningen van anderen die je kunnen beinvloeden en niet te vergeten dat: vrouwen het zichzelf ook niet gemakkelijk maken…..

a. Het gaat niet vanzelf: je moet keuzes maken
Die schaterlach blijft niet vanzelf om je heen hangen in onze veranderende wereld; daar moet je dingen voor doen en dingen voor laten: dat heb je zelf in de hand. Wij zijn groot geworden met het idee dat we alles kunnen krijgen wat we willen, en dat zou ons ook gelukkig maken. Alles kan en daar gaan we: de wereld ligt aan onze voeten, en dat zijn we gaan geloven. Dat de werkelijkheid weerbarstiger is, daar ben je inmiddels wel achter. We groeien op (thuis, op school, cultuur) met het idee “we kunnen alles”. Ja “we” kunnen alles, maar ‘we’ worden niet zomaar gelukkig. En “we” willen een heleboel en als “we” dan alles hebben zijn “we” tot onze verbazing niet gelukkig maar moe.

Die eindeloze vrijheid die “alles kunnen krijgen” je biedt, heeft in werkelijkheid een keerzijde. Want hoe meer vrijheid, hoe meer keuzes je te maken hebt. De veelheid aan keuzes brengt verantwoordelijkheid met zich mee: je moet kiezen, en niet kiezen is ook kiezen. Maar op al dat kiezen zijn we helemaal niet voorbereid, we hebben toch het idee dat het allemaal vanzelf goed komt. Op een gegeven moment moet je zelf vorm en invulling te geven aan je leven door keuzes te maken. Eerst gaat het heel lang als vanzelf “goed’. School, studie, relatie, werk, carrière. En dan begint het. Het gaat ineens niet meer vanzelf met je leventje. Je maakt keuzes of geen keuzes. En dan begin je het ook te voelen.  Je vraagt je dan af: “is dit het nou?”. Maar het lachen is je dan inmiddels al vergaan. Dat is soms het eerste moment waarop je voelt en ziet: ik moet op een andere manier keuzes gaan maken. Je zult het maken van keuzes misschien moeten leren. Uiteindelijk draait het daar om; jij moet verantwoordelijkheid nemen voor je leven. Dat kan beginnen met op onderzoek te gaan naar jouw ambitie. Daar moet je tijd voor nemen, in een veilige omgeving, zonder stress zodat je aandachtig kunt zijn. Als je hebt leren kiezen en je ambitie kent, structureert dat je keuzes en worden keuzes ineens logisch. Zo voorkom je dat je losse, onsamenhangende keuzes gaat maken, of de dingen blijft doen die je zomaar tegen komt. Je leert zo wat er hapert, waarin je moet investeren en waar voor je dat doet. Je werkt met je ambitie voor ogen meer gestructureerd naar je doelen en naar je schaterlach!

b. Kies voor jezelf
Het woord ambitie stamt uit het midden van de 14e eeuw en komt voort uit ‘het rondlopen om stemmen of complimenten te horen’. En in dat “horen” daar zit ‘m de crux voor jouw geluk en jouw schaterlach. Probeer je het goed te doen in de ogen van anderen of probeer je het goed te doen in je eigen ogen?
Het gaat in jouw leven natuurlijk om jouw behoeften, jouw ambitie en niet om die van iemand anders te leven. Het is moeilijk om naar jezelf te kunnen luisteren; en je niet af te laten leiden door je verwachtingen, overtuigingen en aangeleerde patronen en om zo jouw ambitie duidelijk te krijgen!  Kiezen is moeilijk, maar kiezen voor jezelf wordt nog moeilijker omdat anderen ook meningen en verwachtingen hebben over jou en je leven. Dat maakt het formuleren en herformuleren van jouw ambitie en het echt goed naar jezelf luisteren vaak niet makkelijker.

Met ambitie is het net zo als met meningen: ieders ambitie is anders en iedereen geeft er weer een andere invulling aan. Het gaat erom je te realiseren wie jij bent en wat jouw behoeften zijn. Met zo’n uitgangspunt kun je je leven inrichten en raak je in balans. Neem verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn, hou vast aan je eigen ambitie: maak je eigen keuzes en regel je leven er om heen. Dat zal niet altijd zonder commentaar gaan; maar uiteindelijk telt alleen je eigen applaus.

c. Levensfasen: school, werk en nu?
En dan weet je wat je ambitie is, ben je lekker bezig en dan veranderd er iets in je leven, dreigt je schaterlach ineens te verdwijnen. Vrouwenlevens blijven maar veranderen, je behoeften en vermogens blijven zich ontwikkelen en daardoor je ambitie ook. Iedereen gaat door verschillende levensfasen heen, en of je het nu wilt of niet, je leven blijft veranderen. Van braaf schoolmeisje met twee staarten verander je misschien in een rokende puber. Van studerende vrouw in werkende vrouw met een relatie; of juist zonder. Carrière, trouwen, scheiden, kinderen? Dat zet je wereld telkens even op z’n kop. Werk. Maar ook familieleden; waar je zorg en tijd aan wilt of moet besteden. Je sociale leven, sport, clubs en andere hobby’s. Nevenfuncties. Ouder worden; een lijf dat verandert. Het hoort er allemaal bij. Bij elke fase horen andere dingen.  Sommige fasen horen bij je leeftijd, andere fasen worden je door anderen “opgedrongen”. Hoe zeker het ook is dat je verschillende fasen zult doorlopen in je leven, zo onduidelijk is het tegenwoordig wanneer ze voor je zullen aanbreken; soms zie je het zelfs pas achteraf. Als je je realiseert dat doordat je leven en levensfasen veranderen en daarmee ook je ambitie, ben je al een heel eind. Dan kan je aanvoelen dat het tijd is om naar je ambitie te kijken en er iets mee te doen. Leer om naar de signalen te luisteren. Je wordt er steeds beter in, in ‘luisteren naar’ en zo laveren tussen stress en schaterlach en het bijstellen van je ambitie of het bijsturen van de uitvoering ervan! Voorkom dat je tijd, energie en jaren van je leven stopt in dingen die niet jouw ambitie zijn, of en niet bij jou passen. Je krijgt er geen energie van, stress ligt op de loer, je schaterlach verdwijnt.

d. We maken het onszelf moeilijk
In alle drukte, met al die verschillende ballen die vrouwen met ambitie in de lucht proberen te houden, willen ze alles goed doen, en niet een beetje goed, maar perfect.  Dat betekent: geen fouten maken, niet proberen maar alles meteen goed doen, alleen degelijk werk afleveren, nooit de kantjes ervan af lopen, blijven leren en alles altijd controleren! Stress natuurlijk! En nooit zeggen: ‘ja, dat kan ik’ als je het niet heeeelemaal zeker weet.

Haalbare doelen stellen dat maakt het leven weinig uitdagend. Dat gebrek aan uitdaging heeft verdergaande gevolgen dan je op het eerste oog zou denken. Als je doelen niet uitdagend zijn, wordt je leven dat ook, want jij wordt niet uitgedaagd, je leert niet, je ontwikkelt je niet, je scoort niet, en je krijgt geen waardering. Je leven wordt minder betekenisvol, je gaat onderpresteren, je zelfvertrouwen en je status nemen af. Dus; een cirkel van saaiheden en een gebrek aan uitdaging waarin je dreigt vast te raken. Na nog een paar teleurstellingen worden onze dromen nog kleiner, minder uitdagend en minder voor onszelf. En daar zit je dan; alles goed te doen, risico’s te mijden, lekker veilig maar uiteindelijk levert het je weinig uitdaging en voldoening op en ben je behoorlijk gestrest. Die cirkel kan je doorbreken, door uitdagingen aan te gaan, successen op een rijtje zetten, jezelf toestaan te proberen, jezelf vergeven als iets niet meteen lukt en het allemaal niet zo persoonlijk te nemen. Een tegenslag hoort erbij. Zet je erover heen, volgende keer meer succes. Zo hou je je leven spannend, je ambitie levend en blijf je jezelf ontwikkelen. Anderen zullen je zien schaterlachen!

Een ander aandachtspunt voor vrouwen met ambitie: wat we ons voornemen dat doen we. We gaan door tot we niet meer kunnen; we stoppen nog liever met lachen (en gaan dan nog een hele tijd door) dat  we onze doelen aanpassen/bijstellen! Het zijn momenten om even stil te staan en jezelf af te vragen: Staat mijn ambitie mij (en mijn schaterlach) in de weg en moet ik mijn leven veranderen of is het even doorbijten om mijn ambitie te vervullen? En heus, het is het waard om op zo’n moment, bij jezelf, op zoek te gaan naar het echte eerlijke antwoord!

Realiseer je ambitie! En wordt een Vrouw met ambitie die schaterlacht!
Ja, waar ren jij nou eigenlijk naar toe? Als je alles kunt dan wordt het juist nog belangrijker om helder te krijgen wat je echt wilt en daar ook naar te gaan leven: dat is de weg naar de schaterlach. Gun het jezelf om weer te schaterlachen, maar dat gaat niet vanzelf. Je weet het best als je niet tevreden bent over je werk, je leven: je schaterlach is verdwenen en je voelt stress. Van die stress, daar wil je vanaf en die schaterlach die wil je terug. Je weet dat er meer in zit, je voelt je ambitie die je geen handen en voeten hebt gegeven…..de onrust, verveling, het gemis, de ongeconcentreerde rusteloosheid. En dan kan je gaan zitten wachten tot het vanzelf over gaat, maar je kan er ook iets aan doen: je ambitie realiseren.

 

Gepost op 16.02.2015