De omwenteling

In dit boek “De omwenteling of de eeuw van de vrouw” vertelt schrijfster Suzanna Jansen aan de hand van het leven van haar moeder, haar oudere zus en zichzelf; de ware geschiedenis van de emancipatiestrijd. Je leest er hoe vrouwen ondergeschikt en dienstbaar moeten leven en hoe de strijd verliep om te worden behandeld als gewoon mens. Weet jij hoe schrijnend langzaam de stappen naar gelijkwaardige behandeling van mannen en vrouwen in ons land zijn gezet?

Ik moest af en toe even stoppen met lezen om bij te komen, maar ook om me te verbazen over mijn onwetendheid… Dat het nog maar zo kort geleden is dat…

Een paar “historische” data;

  • 1984 telt de gehuwde vrouw volwaardig mee voor de inkomstenbelasting; de aftrekposten en belastingvrije som zijn voortaan voor de hoogstverdienende, niet meer automatisch voor de man.
  • 1980 gelijk loon voor ambtenaren en ambtenaressen
  • 1980 wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen bij de arbeid; alle posities moeten openstaan voor vrouwen en mannen
  • 1974 wet gelijk loon voor vrouwen en mannen, geldt niet voor ambtenaressen
  • 1956 eerste vrouwelijke minister in Nederland
  • 1956 wordt er afgeschaft dat de vrouw handelingsonbekwaam wordt als ze trouwt; een getrouwde vrouw is niet langer ondergeschikt aan haar man
  • 1922 mogen vrouwen in Nederland voor het eerst naar de stembus
Gepost op 03.07.2024